Krótko o kluczach i historii szyfrowania

News

Szyfrowania to proces, w którym wiadomość jawna zamienia się w nieczytelny szyfrogram, a potem taki szyfrogram można przekształcić w wiadomość jawną. Wszystkie cząstki składowe wiadomości jawnej muszą być przekształcane przez specjalny stały klucz, którym na przykład w szyfrze Cezara było przesunięcie znaków w alfabecie o konkretną ich liczbę.

Współcześnie rolę klucza najczęściej odgrywa hasło, które także jest de facto instrukcją, jak przekształcać elementy wiadomości. Komputery wpisane hasło przekształcają na strumień bitów, który jest algorytmem szyfrowania. Jeśli nie zna się hasła i chce się odczytać szyfrogram, konieczne jest złamanie szyfru. Najczęściej robi się to bardzo prymitywną metodą ataku siłowego (brute force), która polega po prostu na wypróbowaniu po kolei wszystkich dostępnych haseł i sprawdzenie, czy któreś z nich daje pozytywne efekty. W szyfrze Cezara istnieje 26 takich potencjalnych sposobów szyfrowania wiadomości, więc jego złamanie nie nastręcza żadnych trudności i można je na upartego przeprowadzić nawet w pamięci. W praktyce łamanie szyfrów w ten sposób jest raczej niemożliwe, zwłaszcza jeśli stosuje się długie i skomplikowane hasła.

Im hasło dłuższe i bardziej skomplikowane, tym większa ilość kombinacji. Hasła składające się z 40 bitów informacji są praktycznie nie do złamania dla zwykłej osoby nawet z szybkim komputerem, a typowo wykorzystywane hasła mające 128 bitów to aż bilion razy więcej kombinacji hasła. Alternatywną metodą łamania szyfrów jest szukanie hasła poprzez analizę szyfrogramu. Jeśli uda się stworzyć metodę odzyskiwania hasła, szyfr uznaje się za złamany. Jak udowadnia istnienie szyfru Cezara, kryptologia nie jest bynajmniej nową nauką. Stosowaną ją już w starożytności i potem tylko się rozwijała. Największe postępy zrobiła w XX wieku, kiedy powstały maszyny liczące. Co ciekawe, nie byłoby komputerów, gdyby nie coraz bardziej złożone szyfry i konieczność na przykład zbudowania słynnej „Bomby”, czyli maszyny, która pozwalała rozszyfrowywać szyfrogramy Enigmy.